FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
रमेश अधिकारी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत info@balwamun.gov.np 9854029929
यमुना प्रसाद यादव सूचना अधिकारी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख phoyamunayadav11@gmail.com 9844024091
हिरालाल मण्डल इन्जिनियर प्राविधिक शाखा प्रमुख hiralalmandal30@gmail.com 9854032115
आदित्य रमण राय यादव सव ओभरसियर प्राविधिक aditayyadav212@gmail.com 9840602050,9815813710
शत्रुध्न ठाकुर लेखा अधिकृत लेखा शाखा प्रमुख shatrudhanthakur80@gmail.com 9844190821
रामनाथ राय सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सामाजिक सुरक्षा सेवा ईकाइ (IT Focal Person) misbalwamunicipality@gmail.com 9854032113
खुशिराम यादव ना.सु योजना तथा जिन्सी शाखा प्रमुख khushiramy335@gmail.com 9840891101
राम बिनाय पाण्डेय शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा प्रमुख 9844056711
सत्यम सिंह ठाकुर खरिदार कृषि शाखा प्रमुख skysatyam7777@gmail.com 9854030610
लक्ष्मण साह खरिदार दर्त्ता चलानी शाखा प्रमुख 9807810342
बलिराम कुमार यादव खरिदार नगर प्रहरि प्रमुख ९८२६८००५०३