FAQs Complain Problems

मिति २०८०।०३।२६ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७ अनुरुप सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका लाभग्राहिहरुले आगामि आर्थिक बर्षमा पनि भत्ता लिन चाहेमा प्रत्येक आ.ब. श्रावन १ गते देखि भदौ मसान्त भित्र आफ्नो परिचयपत्र नविकरणको लागि निवेदन दिनुपर

आर्थिक वर्ष: