FAQs Complain Problems

बलवा नगरपालिकाको वेबसाइटको नयाँ थिम वारे केही सुझाव भए balwamunicipality@gmail.com मा पठाउनुहोला । धन्यवाद, सुचना प्रविधि शाखा

बलवा नगरपालिकाको वेबसाइटको नयाँ थिम वारे केही सुझाव भए

Email- id:- balwamunicipality@gmail.com, misbalwamunicipality@gmail.com   मा पठाउनुहोला । 

धन्यवाद, सुचना प्रविधि शाखा

 

 

आर्थिक वर्ष: